شاخه گندم

                      📏ارتفاع ۶۰
💢رنگ طلایی موجود 
💢هر بسته 20شاخه 
✅جنس فلز
قیمت هر شاخه

    

قیمت: 8,800 تومان

محصولات مرتبط