میز سه سایز pvc

                      💢میز سایز بزرگ ارتفاع.60سانت 
قطرصفحه.35سانت
💢سایز وسط.ارتفاع.50سانت قطرصفحه30سانت
💢سایزکوچیک.ارتفاع.40سانت قطرصفحه.25

    

قیمت: 288,000 تومان

محصولات مرتبط