کنج لبه دالبوری 5طبقه

                      💢جنس pvc
📏ارتفاع 105
📏قطر طبقات;
20/18/17/13/10سانت
فاصله هر طبقه 22سانت

    

قیمت: 168,000 تومان

محصولات مرتبط